Leerbedrijf

Leerbedrijf

Het bevalcentrum is een opleidingsplek voor student verloskundigen en leerling kraamverzorgenden. Dit betekent dat er aan u gevraagd kan worden of er een student bij de bevalling mag zijn. U mag altijd weigeren, maar we zouden het op prijs stellen als het mogelijk is om een student toe te laten. Studenten verloskunde en leerling kraamverzorgenden hebben weinig mogelijkheden om te leren assisteren bij een baring, maar wij verwachten wel dat ze goed opgeleid worden en kundige verloskundigen en kraamverzorgenden worden. U kunt daar bij helpen!

 

Sinds 25-08-2015 zijn wij een erkend leerbedrijf voor kraamverzorgenden. Dit wordt toegekend door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

unknown-2

 

Leerling kraamverzorgenden
De leerling kraamverzorgenden leren het vak door in de schaduw van de vaste medewerker mee te lopen. Als ze in staat zijn zelfstandig een bevalling te assisteren is haar stage in het Bevalcentrum afgerond.

 

Student verloskundigen
Student verloskundigen lopen stage bij een verloskundige in de praktijk maar ook los van de verloskundige praktijken in Bevalcentrum west. Zij staan dan een aantal dagen en nachten op wacht voor bevallingen. Zij zullen in hun wachtdienst aan uw verloskundige vragen of ze mogen assisteren bij uw bevalling. De verloskundige zal altijd eerst aan u toestemming vragen.